Особлива інформація емітента від 10.09.2019р
Підпис особливої інформації від 10.09.2019 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04.09.2019р. (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, які скликаються на 10.09.2019 року)

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ “Івано-Франківська харчосмакова фабрика”

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика”

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2018 рік

Підпис інформації за 2018 рік

“Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента__”

“Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента_”

“Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.01.2019р. (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах)”

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” 18.01.2019р.

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2017 рік

Повідомленн про збори акціонерів по результатах діяльності ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2017 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2016 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика”за 2015 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2014 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2013 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова фабрика” за 2012 рік