Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2018 рік

Підпис інформації за 2018 рік

“Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента__”

“Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента_”

“Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.01.2019р. (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах)”

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” 18.01.2019р.

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2017 рік

Повідомленн про збори акціонерів по результатах діяльності ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2017 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2016 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика”за 2015 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2014 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова Фабрика” за 2013 рік

Інформація для акціонерів ПрАТ “Івано-Франківська Харчосмакова фабрика” за 2012 рік